صنعت سلامت و تندرستی|00bbd3 (2)

 

این یک بیمارستان بی نظیر و دارای ویژگی های عظیمی از عناصر سازگار با محیط زیست است

بیمارستان لوکسی که در آن مجموعه ای از ویژگی های سازگار با محیط زیست گنجانده شده است.