منتخب مجلات
(0 رای‌ها)

رهبران انرژی سبز جهان از نگاه EPA و برندگان این جایزه در چهار دسته زیر معرفی شدند:

(1 رای)

برنامه های کلیدی شرکت کوکا کولا

(1 رای)

 کاربرد عبارت«توریسم مسئولانه» در ادبیات موضوعی گردشگری، نخستین بار در دهه نود قرن بیستم و در گزارش اسمیت در خصوص سمینار جهانی گردشگری در زمینه توریسم جایگزین که در الجزایر برگزار شده بود، صورت گرفت.